Choď na obsah Choď na menu
 


O našej farnosti

V snahe o duchovné dobro gréckokatolíckych veriacich v Lipanoch a účinnejšie poskytovanie pastoračných služieb zriadil vladyka Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, farnosť Lipany 1. júla 2008, dekrétom č. 2898/2008.

Gréckokatolícka farnosť Lipany patrí do Sabinovského protopresbyterátu (dekanátu) a do jej jurisdikčného územia sú pričlenené obce Kamenica, Krivany, Lúčka, Oľšov, Rožkovany, Torysa, to znamená, že gréckokatolícki veriaci bývajúci v týchto obciach spadajú pod právomoc gréckokatolíckeho farára v Lipanoch.

Veriacich gréckokatolíckeho náboženstva v našej farnosti je cca 456. Napriek tomu naša farnosť je živá a veľmi perspektívna. Žije tu viacero mladých a viacdetných rodín. Veriaci majú ochotu stretávať sa nielen na bohoslužbách, ale aj na rôznych stretnutiach, napr. biblické školy, modlitby matiek, stretnutia detí, stretnutia mládeže. Na bohoslužby sa schádzame každý deň.

Schádzali sme sa od roku 1994 v cintorínskej kaplnke Premenenia Pána, ktorú nám nezištne prepožičali bratia rímskokatolíci. V marci 2012 sme začali stavať chrám, neďaleko centra pri hlavnej ceste v smere na Starú Ľubovňu. Boh nám žehnal a do konca roka 2012 sa nám podarilo chrám postaviť, vďaka zanietenosti a horlivosti našich veriacich, vďaka sponzorom a dobrodincom. Slávnostná posviacka chrámu sa konala 2. júna 2013, našim arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ a Mons. Johnom Kudrickom, biskupom z americkej Parmy. Slávnostná posviacka ikonostasu sa uskutočnila 16.10.2016, vtedajším pomocným prešovským biskupom Milanom Lachom SJ.   

Naďalej vykonávame zbierky a zháňame financie, pretože ďalším veľkým problémom našej farnosti je to, že máme dlh za kúpu farského bytu, čo sa uskutočnilo v máji 2017. S Božou pomocou sme vyriešili bývanie pre kňaza, ktorý v súčasnej dobe býva so svojou rodinou vo farskom byte.   

Preto Vás chceme čo najúprimnejšie poprosiť o finančnú pomoc, a to v akejkoľvek sume, ktorú sa nám rozhodnete vložiť na náš účet, ktorý je uvedený na prvej strane tejto webovej stránky v časti Kontakty, alebo poslať poštovou poukážkou na adresu správcu farnosti, ktorá je tiež uvedená na prvej strane.

Chcem pripomenúť, že na každého štedrého darcu a dobrodincu pamätáme pri každej svätej liturgii slúženej v danom chráme až do konca sveta, a to počas tzv. Veľkého vchodu, teda keď sa chlieb a víno prenášajú zo žertveníka na prestol (oltár). Kňaz počas toho vyhlasuje: "Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého Otca.....,rímskeho pápeža, i na nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu...., na všetkých kňazov, diakonov, rehoľníkov, na tých čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných a nezabudnuteľných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu i na všetkých vás pravoverní kresťania, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen." Takto je to u nás východných (byzantských) katolíkov.

Ako sme stavali chrám, Vám môže trochu priblížiť niekoľko snímkov v sekcii Fotoalbum.

Prosíme Vás v neposlednom rade aj o to, čo je najdôležitejšie, a to o modlitby, nech sám Pán žehná našim rukám, aby dielo, ktoré chceme konať nebolo na našu slávu, ale na oslavu Trojjediného Boha. Sme si plne vedomí toho, že "ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia".

"Bože, obdaruj nás a požehnaj nás, obráť k nám svoju tvár a zmiluj sa nad nami."

          

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Ďakujem za Váš záujem

(o.Miroslav , 10. 3. 2013 21:23)

Zatiaľ o tom neuvažujem, lebo sa to koná pravidelne v Ľutine, a to je neďaleko Lipian. Kto má z Lipian a okolia záujem o tento druh modlitby, môže sa toho zúčastniť v našej bazilike v Ľutine. V našej farnosti máme iné duchovné aktivity. No nemôžem vylúčiť, že v budúcnosti to bude aj v Lipanoch.
Prajem všetko dobré :-)

Modlitba chvál

(Pavol, 10. 3. 2013 14:09)

Pekný deň prajem, chcem sa opýtať, či neuvažujete o modlitbe chvál s hudobným sprievodom, s modlitbami za uzdravenie tak raz za mesiac, podobne ako to je v Ľutine. Nech sa vám darí.

Dobry napad :)

(Rod. Kordiakova, 5. 4. 2012 21:55)

Dakujeme za tuto stranku, hlavne za rozpis bohosluzieb. :o) Rod. Kordiakova

blahoželanie

(Janko, 2. 4. 2012 17:57)

Srdečne pozdravujem všetkých našich veriacich a takisto všetkých návštevníkov tejto stránky. Som Veľmi rád, že aj naša farnosť je už takto zviditeľnená aj na internete a tak môžem aspoň takýmto spôsobom byť spolu s Vami. Nech Vás všetkých Boh mocne požehnáva a obdaruje Vás hojne svojím Svätým Duchom. Bohoslovec Janko :)

Re: blahoželanie

(o.Miro, 2. 4. 2012 20:54)

Ďakujeme za žičenia, Janko ;-)